Obiekt: Amfiteatr imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie, rok budowy 1973.

Cel skaningu: Regularne pomiary tego obiektu umożliwiają obserwację odkształceń dachu pod wpływem obciążenia oraz temperatury.

Przebieg prac: 6 stanowisk skanera, 2 godziny pracy w terenie, dokładność złożenia chmury punktów +-3mm.

Realizacje

Obiekt: Kościół Zwiastowania NMP w Nysie.

Cel skaningu: Inwentaryzacja.

Przebieg prac: 13 st

...

Obiekt: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie.

Cel skaningu: Inwentaryzacja.

Przebieg prac:

...