Obiekt: Amfiteatr imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie, rok budowy 1973.

Cel skaningu: Regularne pomiary tego obiektu umożliwiają obserwację odkształceń dachu pod wpływem obciążenia oraz temperatury.

Przebieg prac: 6 stanowisk skanera, 2 godziny pracy w terenie, dokładność złożenia chmury punktów +-3mm.

Realizacje

Obiekt: Kampus Politechniki Koszalińskiej

Cel skaningu: Pozyskanie chmury punktów do prac b

...

Obiekt: Amfiteatr imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie, rok budowy

...