Skanowanie i inwentaryzacje 3d: Pro-Scan

 

Skaning laserowy 3D to nowoczesna technologia. Dzięki niej bardzo szybko pozyskasz precyzyjne dane o obiektach. Skanowanie 3D daje możliwość rejestracji nawet 1 000 000 punktów na sekundę. To skraca czas pomiaru, a w konsekwencji także: projektowania, wykonawstwa i tworzenia dokumentacji powykonawczej i projektowej. To umożliwia również projektowanie w trakcie trwania realizacji budowlanej i szybką kontrolę postępów prac.

Efektem skanowania laserowego obiektów jest chmura punktów. Każdy punkt posiada współrzędne XYZ w dowolnym układzie odniesienia oraz informacje o kolorze ze zdjęć o wysokiej rozdzielczości, wykonanych przez skaner. Wynikiem połączenia chmury punktów są obiekty 2D (rzuty, przekroje, dokumentacja) albo trójwymiarowe modele 3D, dostosowane do pracy w środowisku CAD.

WYKONUJEMY

 • skaning laserowy
 • inwentaryzacja, pomiar, wizualizacja obiektów (zabytków, statków, masztów, instalacji, itd.)
 • inwentaryzacja 3D wnętrz
 • pomiar konstrukcji dachu
 • kontrola i pomiar odkształceń
 • kontrola i pomiar konstrukcji inżynierskich
 • pomiar hałd węgla, kruszywa, żwiru, drewna
 • obliczanie objętości mas ziemnych

Zeskanujemy wszystko — ograniczenia są tylko w wyobraźni!
Zapraszamy na skanowanie laserowe Klientów z Poznania, Szczecina, Warszawy,
Wrocławia i innych miast.

ZALETY

 • szybkość — nawet 1 000 000 punktów na sekundę
 • bezpieczeństwo — korzystamy ze skanera z laserem klasy I, w pełni bezpiecznego dla ludzkiego oka
 • milimetrowa precyzja
 • brak generalizacji pozyskiwanych danych
 • łatwość analiz pozyskanych danych
 • łatwość przechowywania danych, środowisko CAD
 • niższe koszty zbierania informacji
 • mobilność i wszechstronność stosowania technologii
 • bezinwazyjność w mierzone obiekty
 • łatwe wymiarowanie skomplikowanych i trudno dostępnych elementów
 • wszechstronne zastosowanie — od ogółu do szczegółu

Realizacje

Obiekt: Kościół Zwiastowania NMP w Nysie.

Cel skaningu: Inwentaryzacja.

Przebieg prac: 13 st

...

Obiekt: Polski statek- Masowiec

Cel saningu: Modernizacja maszynowni. Pozyskanie szczegółowych informacji o

...