Realizacje

Obiekt: Polski statek- Masowiec

Cel saningu: Modernizacja maszynowni. Pozyskanie szczegółowych informacji o

...

Obiekt: Dziedziniec zamku w Gniewie.

Cel skaningu: Prezentacja skaningu laserowego.

Przebieg prac:

...