Realizacje

Obiekt: Polski statek- Masowiec

Cel saningu: Modernizacja maszynowni. Pozyskanie szczegółowych informacji o

...

Obiekt: Kampus Politechniki Koszalińskiej

Cel skaningu: Pozyskanie chmury punktów do prac b

...