Obiekt: Osad ściekowy na oczyszczalni ścieków

Cel skaningu: Pozyskanie chmury punktów do obliczenia objętości i przeliczenia na masę osadu ściekowegow w oczyszczalni ścieków w Barlinku

Przebieg prac: 5 stanowisk skanera, 2 godzin pracy w terenie, dokładność złożenia chmury +-3mm

Realizacje

Obiekt: Kampus Politechniki Koszalińskiej

Cel skaningu: Pozyskanie chmury punktów do prac b

...

Obiekt: Osad ściekowy na oczyszczalni ścieków

Cel skaningu: Pozyskanie chmury punktów do

...