Obiekt: Polski statek- Masowiec

Cel saningu: Modernizacja maszynowni. Pozyskanie szczegółowych informacji o przebiegu instalacji.

Przebieg prac:

Realizacje

Obiekt: Amfiteatr imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie, rok budowy

...

Obiekt: Polski statek- Masowiec

Cel saningu: Modernizacja maszynowni. Pozyskanie szczegółowych informacji o

...