Obiekt: Polski statek- Masowiec

Cel saningu: Modernizacja maszynowni. Pozyskanie szczegółowych informacji o przebiegu instalacji.

Przebieg prac:

Realizacje

Obiekt: Kampus Politechniki Koszalińskiej

Cel skaningu: Pozyskanie chmury punktów do prac b

...

Obiekt: Amfiteatr imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie, rok budowy

...