Obiekt: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie.

Cel skaningu: Inwentaryzacja.

Przebieg prac: 19 stanowiska skanera, 6 godziny pracy, dokładność złożenia chmury punktów +-5mm.

Realizacje

Obiekt: Polski statek- Masowiec

Cel saningu: Modernizacja maszynowni. Pozyskanie szczegółowych informacji o

...

Obiekt: Osad ściekowy na oczyszczalni ścieków

Cel skaningu: Pozyskanie chmury punktów do

...